Tag Archives: משאבות מים

לחץ מים נמוך – משאבות להגברת לחץ מים

לחץ המים שרשויות המים מספקות הינו נמוך מסיבות אובייקטיביות ולא טכניות התוצאה הינה שלחץ המים במערכת הינו נמוך ואינו עונה לדרישות הצרכנים במיוחד בבתים רבי קומות.

בחירת משאבת מים מתאימה תלויה במספר גורמים

משאבות מים

כאשר גרים בבניין בעל קומות רבות, בדרך כלל מדובר בבניינים בעלי חמש קומות ומעלה, ישנה בעיה למים להגיע בלחץ תקין אל הבתים. לעיתים הדבר נובע מבעיה באספקת המים של העריה שאינם בלחץ מספק לעיתים מצנרת ישנה. את הבעיה פותרים בעזרת משאבת מים בלחץ וחברתנו מספקת סוגים שונים של משאבות מים בלחץ כדי לפתור את בעיית… Read More »