Tag Archives: חברת המסנן

לחץ מים נמוך – משאבות להגברת לחץ מים

לחץ המים שרשויות המים מספקות הינו נמוך מסיבות אובייקטיביות ולא טכניות התוצאה הינה שלחץ המים במערכת הינו נמוך ואינו עונה לדרישות הצרכנים במיוחד בבתים רבי קומות.

בחירת משאבת מים מתאימה תלויה במספר גורמים