Tag Archives: הדפסה ישירה

הדפסה ישירה על זכוכית

הדפסה ישירה על זכוכית בטכנולוגיית UV הדפסה ישירה על זכוכית בטכנולוגיה חדישה מאפשרת ייצור מוצרים איכותיים מזכוכית שהדפוס או התמונה מודפסים על גביהם באופן ישיר. בניגוד להדפסה על זכוכית שבוצעה בעבר על גבי מדבקה שהוצמדה למשטח הזכוכית אלא שכעת ההדפסה נעשית על גבי הזכוכית עצמה באופן ישיר ובטכנולוגייה אשר מניחה את הצבע ומייד מייבשת אותו… Read More »

הדפסה ישירה – אם סי פרינט

הדפסה ישירה היא למעשה הדפסה של תמונה ישירות על משטח של חומר קשיח מבלי להשתמש במדבקה או בחומר מקשר. ההדפסה ישירה מתבצעת בטכנולוגיית UV אשר מדפיסה את הצבע על גבי המשטח ומייבשת אותו באותו הרגע, כך מתקבלת תוצאה מדוייקת ומרשימה ללא מריחות צבע וללא צורך בהמתנה. ניתן להשתמש בהדפסה ישירה בדרכים רבות. הדפסה ישירה מתאפשרת… Read More »