Tag Archives: הגברת לחץ מים

משאבות להגברת לחץ מים

איך מתמודדים עם לחץ מים נמוך בבית? משאבות הגברת לחץ מים לחץ מים נמוך בבתים פרטיים או בבנייני מגורים היא בעיה מוכרת ושכיחה. בכדי לפתור את בעיית לחץ המים יש צורך בהתקנת משאבות להגברת לחץ מים אשר יגבירו את זרימת המים ויהפכו אותה למהירה ובלחץ גבוה יותר. על ידי שימוש במשאבות להגברת לחץ ניתן לשפר משמעותית את לחץ המים ולהביא… Read More »

לחץ מים נמוך – משאבות להגברת לחץ מים

לחץ המים שרשויות המים מספקות הינו נמוך מסיבות אובייקטיביות ולא טכניות התוצאה הינה שלחץ המים במערכת הינו נמוך ואינו עונה לדרישות הצרכנים במיוחד בבתים רבי קומות.

בחירת משאבת מים מתאימה תלויה במספר גורמים

ניקוי מאגרי מים

מאגרי מים הם בכלים של פלסטיק או בטון המונחים על הקרקע או על גג בניין. מאגרי מים אלו, אינם משמשים במהלך היום יום אלא רק בזמנים חריגים בהם צריך כמות מים גדולה. מאגרי מים משמשים למשל כאשר יש שריפה ויש צורך במים רבים על מנת לכבותה, או, לחליפין משתמשים במאגרי מים כאשר לחץ המים שמספקת… Read More »

משאבות מים

כאשר גרים בבניין בעל קומות רבות, בדרך כלל מדובר בבניינים בעלי חמש קומות ומעלה, ישנה בעיה למים להגיע בלחץ תקין אל הבתים. לעיתים הדבר נובע מבעיה באספקת המים של העריה שאינם בלחץ מספק לעיתים מצנרת ישנה. את הבעיה פותרים בעזרת משאבת מים בלחץ וחברתנו מספקת סוגים שונים של משאבות מים בלחץ כדי לפתור את בעיית… Read More »