פיתוח תשתיות בישראל בשנת 2017

פיתוח תשתיות בישראל מתחיל בראש ובראשונה מתכנית, בדרך כלל רב שנתית, המתקבלת על ידי הממשלה בישראל. מרגע יציאת התכנית לאוויר וההצהרה שהיא עומדת לצאת לדרך, מוקם למעשה צוות ייחודי שתפקידו לוודא שהתכנית מיושמת הלכה למעשה וכי כל הפרויקטים בתכנית מבוצעים כמתוכנן. עלות הפרויקטים בפיתוח תשתיות עשוי להסתכם בכמה מיליוני שקלים ואף מאות מיליארדים. בואו להכיר את הליך פיתוח התשתיות מקרוב.

מה כלול בכל תכנית פיתוח תשתיות?

אין ספק שפיתוח תשתיות בארץ הוא עניין מהותי שיש לו השפעה ניכרת על חי היום יום של כל אזרחי ישראל, ובעיקר תושבי הפריפריה בצפון בדרום שעליהם לקבל גישה נוחה לערי המרכז המספקות להם פרנסה ראויה. כשמדברים על פיתוח תשתיות מתכוונים בדרך כלל לתחבורה טובה יותר, כבישים חדשים, תחנות רכבת חדשות ומסילות רכבת משופרות, כיכרות ומרכזי קניות, אך גם על מגוון תחומים נוספים כגון אנרגיה, מערכות חשמל ומים, מערכת הבריאות שלנו ועוד.

תכנית הפרויקטים השנתית או הרב שנתית אמורה להיות אינפורמטיבית מאוד ולכלול תקציבים, לוחות זמנים ועוד. התכנית תפרט ראשית על מגוון הפרויקטים שבתכנון והערים בהן הכול אמור להתבצע באישורם של משרדי הממשלה ובתקצובם. בנוסף לעלות כל פרויקט והסיכום התקציבי המוערך, התכנית תפרט האם פרויקט כזה או אחר עבר בדיקה לכדאיות כלכלית ומה היו מסקנותיה.

מי ממנה את צוות הליווי ועל מה הוא אחראי?

עם יציאת תכנית פיתוח התשתיות לאור, על הממשלה למעשה למנות את אותו הצוות שילווה ויבקר שהכול מתנהל כשורה. בין היתר, האחראים על המינוי יהיו החשב הכללי של הממשלה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, היועץ המשפטי של משרד האוצר, וכמובן גם הממונה על התקציבים.

תפקידו של צוות הליווי חשוב ביותר ואף קריטי להצלחתה של התכנית. עיקר מטרתו לעקוב אחר התקדמות הביצוע של הפרויקטים ברחבי הארץ, ולאשר בכל רגע את התאמת הפרויקטים לתקציב ולביצוע בפועל. תפקיד מהותי נוסף של הצוות יהיה להגדיל את השקיפות של פיתוח התשתיות והפרויקטים בפני הציבור הפרטי, המשקיעים בפיתוח, והממשלה.

כל מה שעוד כרוך בתכנון פיתוח תשתיות

מן הסתם, לא ניתן לפשט את הנושא עד כדי כך ויש עוד אלמנטים רבים אחרים הקשורים בפיתוח תשתיות. נושא חשוב הוא למשל כל תהליך גיוס ההשקעות הזרות שיושקע בו מאמצים רבים שכן יש לו משמעות גדולה בפיתוח הכלכלה הישראלית כולה. צעד זה ייקבע את תחילת הליך מיפוי הפרויקטים המתוכננים.

5/5 - (1 vote)